// Kolaardsweg 1, 4441TP Ovezande • 06-28428477  0113-655743 • j.priem@coollaard.nl
vegetablesPriem Ovezande

Het bedrijf is verdeeld over 30 percelen. Het bouwplan voor 2024 op ons bedrijf is als volgt gepland:

 

 

Graszaad en Wintertarwe,

Wintertarwe en graszaad wordt veel geteeld omdat het goed is voor de bodemvruchtbaarheid. Dit omdat het een sterk wortelgestel heeft, vroeg wordt geoogst en dan kunnen wij nog een groenbemester zaaien, welke dan in het najaar wordt ondergeploegd. Gewassen als aardappelen en uien groeien vaak beter hierna.

Het zaaien doen we hoofdzakelijk niet-kerend in één werkgang. Het graszaad wordt vervolgens nog  aangedrukt.

Voor het maaien van het graszaad hebben we een zelfrijdende 4m zwadmaaier, speciaal gebouwd voor graszaad. Dit maaien doen wij ook voor derden.

De tarwe en graszaad wordt hoofdzakelijk opgeslagen op het bedrijf en wordt kort na de oogst afgezet. Het stro en hooi  wordt in grote balen geperst en verkocht als strooisel en veevoer.

 

Consumptieardappelen

Op het bedrijf worden consumptieaardappelen verbouwd in een 1 op 4 rotatie. Dat wil zeggen dat er één keer in de vier jaar op hetzelfde perceel aardappelen staan. Dit zijn meestal de rassen Markies en Fontane. Deze aardappelen worden meestal bewaard tot juli van het volgend jaar en dan verwerkt tot frites door Lamb Weston. Veelal worden deze afgezet in de fastfood en restaurants.

Pootaardappelen

Voor eigen gebruik worden pootaardappelen geteeld. Hiervoor wordt hoge kwaliteit basismateriaal aangekocht en vermeerderd onder begeleiding van de NAK. Voor de bewaring van dit pootgoed is in 2012 een kistenbewaring gerealiseerd.

Suikerbieten

Suikerbieten Suikerbieten zijn een belangrijk gewas op het bedrijf. De bieten worden buiten opgeslagen op het bedrijf en dan verwerkt in de suikerfabriek in Dinteloord. Dit is een coöperatieve fabriek waar alle leveranciers eigenaar van zijn.
Eén hectare suikerbieten zorgt voor 15 miljoen liter zuurstof per jaar. Het volledige Nederlandse areaal suikerbieten is voldoende om 7 miljoen mensen een jaar lang van zuurstof te voorzien.

 

 

 

 

 

Uien

Uien

Wij telen zaai- en plant-uien op  het bedrijf. Het zaaien en planten wordt gedaan door een loonwerker. De plantuien worden geteelt om vroeg uien te kunnen aanbieden. De zaaiuien worden opgeslagen op het bedrijf en   tot december bewaard. Daarna worden ze ook verpakt voor de consument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witlofwortelen

 

De laatste 2 jaar telen wij geen witlofwortelen o.a. omdat wij er geen geschikte grond beschikbaar voor hadden. Het is wel de bedoeling deze teelt weer op te pakken.

De witlofwortelen worden geteeld voor de pennen. De teelt begint met het trekken van ruggen, waarin het gevoelige witlofzaad wordt gezaaid. Vaak moet voor de opkomst worden beregend. Staan ze eenmaal boven dan is de teelt redelijk eenvoudig.

De oogst geeft soms problemen omdat het gewas stevig in de grond zit, waardoor veel grond wordt meegerooid, zeker onder vochtige omstandigheden. Mede omdat het gewas laat in het seizoen geoogst moet worden. De wortels gaan daarna in opslag elders.

Deze worden dan verkocht aan een witloftrekker, welke ze  in bakken zet en er een witlofkropje op laat groeien. Dit wordt dan geoogst en verkocht aan de consument.